Hem

Lingua Montessoriskola

Välkommen till Lingua Montessori!


Öppet hus!


Välkomna till öppet hus:

Onsdag 27 november klockan 17-19

Torsdag 23 januari klockan 17-19


Besök vår förskola och grundskola, årskurs F-6.


Ni hittar oss på Sankt Lars väg 85 i Lund.

Välkomna!

 

Platser kvar!

 

I vår grundskola finns fortfarande några platser kvar.

Detta år (19/20) tar vi emot ansökningar för åk F-2 samt åk 6.

Förskolan är i stort sett fulltalig, det kan dock finnas enstaka platser kvar. 

Köblanketter finner ni här.


Behöriga lärare på Lingua!

Att hitta behöriga och legitimerade grundskollärare är sannerligen inte lätt idag när det råder brist på lärare. Om man dessutom som vi önskar att de även är Montessoripedagoger i någon utsträckning blir det extra besvärligt. Vi är därför glada över att kunna berätta att inför hösten är alla våra klasslärare legitimerade lärare. Tillsammans täcker de dessutom upp behörigheterna i de ämnen och årskurser som är aktuella för oss under kommande läsår.

Skolbibliotek!


Kungliga biblioteket har utkommit med sin årliga rapport om biblioteken i landet. Här konstateras att ungefär hälften av landets elever saknar ett skolbibliotek som är ordentligt bemannat. Deras mått på detta är 20 timmar per vecka. Vi på Lingua är glada över att ha ett eget skolbibliotek som faktiskt är bemannat av en utbildad bibliotikarie 20 timmar per vecka. Ett väl fungerande skolbibliotek är inte ett stort rum med många böcker, utan en verksamhet där man hjälper eleverna att hitta läsande, beställer temalådor från skolbibliotekscentralen i samarbete med lärarna, har projekt om informationssökning på nätet och mycket mer.

Vi är medlemmar i Friskolornas riksförbund!


För fakta om friskolor, gå gärna in på deras hemsida eller ladda ner denna bra sammanställning "Fakta om friskolor" (pdf 2,5mb).

 

»   Hemsida

Som medlemmar i Friskolornas Riksförbund har vi förbundit oss att följa deras Etiska riktlinjer.