Grundskolan och fritids

Följ oss!

Du kan även följa oss på Facebook: www.facebook.com/linguamontessori

 

 

 

 

Vår skola!

 

 

Vår grundskola har sina lokaler på ovanvåningen. Det är en svensk Montessorigrundskola, med extra inriktning på engelska. Franska och spanska kommer att finnas på förskola och fritids.

 

Vi har tillstånd för F-6. Vi kommer när vi är fullt utbyggda att ha ca 140 elever i åk F-6.

 

Inför skolstart ht-16 tar vi emot elever i årskurs F, 1, 2, 3 ,4 och 5. Vi bygger sedan ut skolan med ett läsår i taget till årskurs 6.

 

En Montessoriskola har alltid klasser med blandade årskurser, så även vi. Då vi fortfarande är under uppbyggnad kommer klassindelningen att se lite olika ut från år till år beroende på elevtillströmningen. Rektor och lärarna organiserar klasserna och dess indelning i samråd, i syfte att säkerställa en god kvalitet på undervisningen och trivseln bland eleverna.

 

Läsåret 2014/15 har vi 2 st lågstadieklasser (F-1-2 och F-1-3) med 20 elever i varje. Klasserna har varsin klasslärare samt varsin hjälplärare som också följer med till fritids efter skoldagens slut.

 

Fritids har samma öppettider som förskolan, dvs 7.15 - 17.30, men dessa tider kan förändras i samråd med föräldrarna och deras behov. På morgonen börjar skoldagen 8.15, och innan dess finns möjlighet till morgonfritids med frukost.

 

 

» Jobb

» Curabitur