Hem

Välkommen till Lingua Montessori!

 

 

Platser kvar!

 

Till vår grundskola finns platser kvar inför höstens skolstart.

Förskolans antagning pågår fortfarande och beräknas bli klar under maj månad.

Klart för årskurs 6!

 

Sedan tidigare har vi tillstånd att driva skola för årskurserna F-5, så såg den normala organisationen ut när vi sökte vårt tillstånd att stara skola). Sedan dess har det skett en del förändringar som gör att det naturliga numera är att ha en skola med F-6. Därför ansökte vi i vintras om att få utöka vårt tillstånd från och med läsåret 2017/2018 till årskurs F-6. Vi har nu fått det glädjande beskedet att den ansökan är godkänd.

 

Det finns fortfarande platser kvar till hösten 2016 i åk F-5 för de som är intresserade!

Behöriga lärare på Lingua!

Att hitta behöriga och legitimerade grundskollärare är sannerligen inte lätt idag när det råder brist på sådana. Om man dessutom som vi önskar att de även är Montessoripedagoger i någon utsträckning blir det extra besvärligt. Vi är därför glada över att kunna berätta att inför hösten ser det ut som att alla våra klasslärare kommer att vara legitimerade lärare. Tillsammans täcker de dessutom upp behörigheterna i de ämnen och årskurser som är aktuella för oss under kommande läsår.

Skolbibliotek!

 

Kungliga biblioteket har utkommit med sin årliga rapport om biblioteken i landet. Här konstateras att ungefär hälften av landets elever saknar ett skolbibliotek som är ordentligt bemannat. Deras mått på detta är 20 timmar per vecka. Vi på Lingua är glada över att ha ett eget skolbibliotek som faktiskt är bemannat av en utbildad bibliotikarie 20 timmar per vecka. Ett väl fungerande skolbibliotek är inte ett stort rum med många böcker, utan en verksamhet där man hjälper eleverna att hitta läsande, beställer temalådor från skolbibliotekscentralen i samarbete med lärarna, har projekt om informationssökning på nätet och mycket mer.

Vi är medlemmar i Friskolornas riksförbund!

 

För fakta om friskolor, gå gärna in på deras hemsida eller ladda ner denna bra sammanställning "Fakta om friskolor" (pdf 2,5mb).

Som medlemmar i Friskolornas Riksförbund har vi förbundit oss att följa deras Etiska riktlinjer.