Köanmälan

Köblanketter

Skicka in en blankett per barn, tänk också på att det är en kö till förskolan och en till grundskolan.

 

Förskolan

 

 

Grundskolan (inkl förskoleklass)

 

Observera att det står fel adress på blanketterna, de ska skickas till Sankt Lars väg 85, INTE 9A.

Följ oss!

Du kan även följa oss på Facebook: www.facebook.com/linguamontessori

 

 

 

 

Köanmälan

 

Information om vår kö.

 

Vi tar in barn och elever enligt ködatum. Vi tillämpar syskonförtur samt sk Montessoriförtur.

 

Antagningen till grundskolan sker i december/januari varje år, därefter tas elever endast in om det finns platser i klasserna.

 

Antagnigen till förskolan sker i mars/april varje år, därefter tar barn in endast om det uppstår lediga platser.

 

Tänk på att det är en separata köer till förskolan och skolan. Köblanketter finns här till vänster. Barn som går i vår förskola däremot har förtur till grundskolan.

 

Förskolan och skolan är öppen för alla barn, oavsett språkbakgrund. Våra öppettider för förskolan och fritids är för närvarande 7.15 - 17.30, detta kan komma att förändras i samråd med föräldrar och deras behov.

 

Läsåret 15/16 tar vi endast in elever till och med åk 4 (dvs födda 2005).

» Jobb

» Curabitur