Läsår och ledigheter

Följ oss!

Du kan även följa oss på Facebook: www.facebook.com/linguamontessori

 

 

 

 

Läsårstider och ledigheter

 

 

Läsåret 2018/2019

 

Höstterminen 2018

Torsdag 16 augusti - Onsdag 19 december (84 skoldagar)

 

Lovdagar (fritids och förskola öppet vid behov)

29 oktober - 2 november (höstlov)

 

Utvecklingsdagar (skolan, fritids och förskola stängt)

13 augusti, 19 november

 

Vårterminen 2019

Onsdag 9 januari - onsdag 12 juni (94 skoldagar)

 

Lovdagar (fritids och förskola öppet vid behov)

18 - 22 februari (sportlov)

15-18 april (påsklov)

31 maj (klämdag)

7 juni (klämdag)

 

Utvecklingsdagar (skolan, fritids och förskola stängt)

7 januari, 1 mars

 

Totalt antal skoldagar 178

 

 

Information om elevernas skolplikt och möjlighet till ledighet

 

Bakgrund

Skolans skyldighet är att tillgodose elevernas rätt till utbildning enligt gällande riktlinjer och styrdokument. För att vi ska kunna fullgöra vårt utbildningsuppdrag ska eleverna vara i skolan enligt skolplikten.

Nuläge

I samband med den nya skollagen 2010 skärptes synen på elevernas möjlighet till ledighet från skolan. Detta kom till då lagstiftaren under tid sett en tendens till att man i skolan vid allt fler tillfällen behövt ta ställning till vårdnadshavares önskemål om rekreationsresor/semester under läsåret. För den enskilde eleven blir det ett avbrott i studierna, viktiga undervisningsmoment missas och kontinuiteten går förlorad. I viss mån påverkas även hela gruppen.

Undersökning efter undersökning visar att elevernas måluppfyllelse minskar och att kunskapsnivån sjunker. Elevernas läsår omfattar 178 av årets 365. Resterande dagar bedöms tillgodose elevernas behov av rekreation och vila.

Riktlinjer enligt gällande Skollag

Vi beviljar därför endast ledighetssökningar som är inom ramen för gällande Skollag. Eleven kan befrias från undervisningen om särskilda skäl föreligger. Enskilda angelägenheter kan även vara skäl för beviljande av ledighet. Synnerliga skäl är när behov utöver det vanliga föreligger.

Vanliga semesterresor ryms inte inom ramen för de skäl som ligger till grund för befriande från skolplikten.

All frånvaro som inte anmäls av vårdnadshavarna eller om eleven av andra skäl uteblir från undervisningen kommer att dokumenteras som ogiltig frånvaro. Vi ber er i detta sammanhang även tänka på att skoldagen börjar kl 8.15, och att all ankomst efter det är att betrakta som sen ankomst.

Vi har förståelse för att det här innebär ibland knepiga förutsättningar för er som vårdnadshavare. Vår tro är ändå att vi har en gemensam syn på att skolan är viktig!

 

 

Rektor

 

Ps. Detta avser inte Förskoleklassen som ju inte är föremål för skolplikt, utan gäller från åk 1.

 

 

 

 

 

 

 

» Jobb

» Curabitur