Hem

Lingua Montessoriskola

Välkommen till Lingua Montessori


Vi har några platser kvar till vår förskola och grundskola inför ht-2020.

Vänligen skicka in er köanmälan här eller kontakta koordinaor på

tel. 046-162090 mellan klockan 08.00-11.30.


We have a few vacancies at our preschool and school for the fall term 2020.

You are welcome to submit your application through our website or contact us at 046-162090. 


To schedule a tour of the preschool, contact our coordinator at 0707397244.


Behöriga lärare på Lingua

Att hitta behöriga och legitimerade grundskollärare är sannerligen inte lätt idag när det råder brist på lärare. Om man dessutom, som vi önskar att de även är montessoripedagoger i någon utsträckning, blir det extra besvärligt. Vi är därför glada över att kunna berätta att  alla våra klasslärare legitimerade lärare. Tillsammans täcker de dessutom upp behörigheterna i de ämnen och årskurser som är aktuella för oss under kommande läsår. Dessutom har vi tre grundskollärare som dessutom är montessorilärare. 

Skolbibliotek


Kungliga biblioteket har utkommit med sin årliga rapport om biblioteken i landet. Här konstateras att ungefär hälften av landets elever saknar ett skolbibliotek som är bemannat. Deras mått på detta är 20 timmar per vecka. Vi på Lingua är glada över att ha ett eget skolbibliotek som faktiskt är bemannat av en utbildad bibliotikarie 20 timmar per vecka. Ett väl fungerande skolbibliotek är inte ett stort rum med många böcker, utan en verksamhet där man hjälper eleverna att hitta läsandet, beställer temalådor från skolbibliotekscentralen i samarbete med lärarna, har projekt om informationssökning på nätet samt mycket mer.

Vi är medlemmar i Friskolornas riksförbund


För fakta om friskolor, gå gärna in på deras hemsida eller ladda ner denna bra sammanställning "Fakta om friskolor" (pdf 2,5mb).

 

»   Hemsida

Som medlemmar i Friskolornas Riksförbund har vi förbundit oss att följa deras Etiska riktlinjer.