Hem

Lingua Montessoriskola

Välkommen till Lingua Montessori


Vi har någon plats kvar till vår förskola för barn födda 2018 och 2019, ht-2020.


Vänligen skicka in er köanmälan eller

kontakta Deborah på tel. 046-162090

mellan klockan 08.00-11.30.

Platser kvar

 

I vår grundskola finns fortfarande några få platser kvar. Vi tar främst emot ansökningar för elever i åk 4-6.


Söker du en förskoleplats?

Vi har i nuläget möjlighet att erbjuda förskoleplatser för barn födda 2018-2019.

Är ni intresserade vänligen ta kontakt med oss omgående. Givetvis har barn som går på vår förskola förtur upp i vår grundskola åk F-6.


Vi ser fram emot att träffa just er!Looking for a preschool placement? 

We currently have vacancies for children born 2018-2019 to join our preschool after the Christmas break. Are you interested, please get in touch with us as soon as possible. All children enrolled in our preschool are prioritized in the queue for our elementary school.


We are looking forward to meet you! 


Köblanketter finner ni här.


Behöriga lärare på Lingua

Att hitta behöriga och legitimerade grundskollärare är sannerligen inte lätt idag när det råder brist på lärare. Om man dessutom, som vi önskar att de även är montessoripedagoger i någon utsträckning, blir det extra besvärligt. Vi är därför glada över att kunna berätta att  alla våra klasslärare legitimerade lärare. Tillsammans täcker de dessutom upp behörigheterna i de ämnen och årskurser som är aktuella för oss under kommande läsår. Dessutom har vi tre grundskollärare som dessutom är montessorilärare. 

Skolbibliotek


Kungliga biblioteket har utkommit med sin årliga rapport om biblioteken i landet. Här konstateras att ungefär hälften av landets elever saknar ett skolbibliotek som är bemannat. Deras mått på detta är 20 timmar per vecka. Vi på Lingua är glada över att ha ett eget skolbibliotek som faktiskt är bemannat av en utbildad bibliotikarie 20 timmar per vecka. Ett väl fungerande skolbibliotek är inte ett stort rum med många böcker, utan en verksamhet där man hjälper eleverna att hitta läsandet, beställer temalådor från skolbibliotekscentralen i samarbete med lärarna, har projekt om informationssökning på nätet samt mycket mer.

Vi är medlemmar i Friskolornas riksförbund


För fakta om friskolor, gå gärna in på deras hemsida eller ladda ner denna bra sammanställning "Fakta om friskolor" (pdf 2,5mb).

 

»   Hemsida

Som medlemmar i Friskolornas Riksförbund har vi förbundit oss att följa deras Etiska riktlinjer.