Förskolan

Lingua Montessoriskola

Följ oss

Du kan även följa oss på Facebook: www.facebook.com/linguamontessori

Vår förskolaVår förskola har från vt-20 fem avdelningar, två småbarnsavdelningar och tre avdelningar för de äldre förskolebarnen. Förskolan är på bottenvåningen i vårt hus.


Våra småbarnsavdelningar, med barn i åldrana 1-2,5 år, har plats för 12-13 barn på varje avdelning. Tre pedagoger arbetar på varje avdelning och de arbetar mycket tillsammans under dagen. Avdelningarna för de äldre barnen, barn mellan 2,5-5 år, är 20-21 barn på varje avdelning och har även de tre pedagoger vardera.


Vi öppnar en ny avdelning på förskolan som vi kallar orangea. Det kommer att vara en avdelning där barnen går efter småbarnsavdelningarna och innan stora avdelningarna, Röda och Gula. Barnens verksamhet kommer att präglas av praktiska vardagsövningar, trygghet och glädje. Det kommer att bli arbetspass där materielen ändras efter barnens utveckling och mognad, allt på ett lekfullt och inspirerande sätt för bästa inlärning. Efterhand som barnen är redo, kommer de framåt våren/sommaren att lotsas över till de stora avdelningarna och vi kan flytta upp nya barn från småbarnsavdelningarna. Nu i uppstarten kommer det att vara några barn från stora avdelningarna som följer med till orangea, allt för att få en dynamisk grupp med rätt utmaningar för alla barn. Alla vårdnadshavare som det berör är informerade. Louise och Marie ska arbeta på orangea. Dagsrutiner på småbarnsavdelningen (med reservation för ändringar)

7.30 – 8.00 Frukost serveras

8.30 skall alla barnen vara på plats

8.30 – 9.30  Utevistelse

9.30 - 10.45 Arbetspass inne

10.45 – 11.00 Samlig

11.00 – 11.30 Lunch

11.30 – 14.00 Sovstund för de som så behöver, övriga har utevistelse

14.00 – 14.30 Mellanmål

14.30 – 16.30 utevistelse eller verksamhet inomhus

16.30 Fruktstund för barn som stannar längre, därefter fortsätter utevistelse eller verksamhet inomhus till dagens slut.


Dagsrutiner för de äldre barnen (med reservation för ändringar)

7.30 – 8.00 Frukost serveras

8.30 skall alla barnen vara på plats

8.30 – 11.00 Oavbrutet förmiddagspass, fri frukt finns tillgänglig

11.00 – 11.20 Samling

11.20 – 12.00 Lunch

12.00 – 14.00 Utevistelse

14.30 – 15.00 Mellanmål

15.00 – 16.30 utevistelse eller verksamhet inomhus

16.30 Fruktstund för barn som stannar längre, därefter fortsätter utevistelse eller verksamhet inomhus till dagens slut.


Småbarnen

Våra avdelningar för småbarnen, 1-2,5 år, har som ambition att skapa en trygg och inspirerande miljö för de minsta barnen. Vi följer Montessoripedagogiken anpassad till de små barnens behov.  Små barn behöver mycket fysisk aktivitet och vuxna som har tid att prata, lyssna, läsa sagor osv. De behöver grovmotoriska aktiviteter som att gå, klättra, springa och hoppa. Hos oss uppmuntras även de yngsta barnen till självständighet genom att träna dukning till maten, gå på toaletten samt klä av och på ytterkläder själva. Pedagogerna uppmuntrar även mycket till utevistelse och barnen är utomhus och leker varje dag. 


Det material som används är noga utvalt och presenteras på ett enkelt och till tilltalande sätt. Barnen arbetar med praktiska och sensoriska material (introduceras då det i första hand är till för något äldre barn) anpassat för små barn. Dessa kan vara föremål för hällövningar, putsning och för bakning. När barnen leker, kommer de att introduceras till det sensoriska materialet (även detta material är mer anpassat för de något äldre barnen). Barnen ges tid att arbeta i sin egen takt och uppmuntras att lära och prova på nya saker. Varje barn ges möjlighet att upptäcka och utforska miljön utifrån sina egna förutsättningar. Ett av Maria Montessoris ledord  "hjälp mig att hjälpa mig själv" uppmuntras ständigt på våra småbarnsavdelningar. 


In the preschool department ages 3-6 (two groups – Yellow and Red), we see to it that children engage in different activities that give them lifelong experiences which will help them prepare to become well-rounded individuals who understand the interconnectedness of all things (Cosmic Education). The different activities are reflected in the prepared environment where the teachers function as facilitators of learning and the children are active learners. The prepared environment (focusing on practical life, sensory, language, mathematics and culture) will help children become independent early in life as we embrace Maria Montessori’s “teach me how to do it myself”. We have also grace and courtesy exercises during circle time. In preparing the environment, we pay attention to children’s individual needs and interests that would lead them to develop their own will to learn.

 

How does the Yellow and Red Group’s ordinary day look like?

-          Uninterrupted working cycle in the morning (fruit is served in a designated area where children can eat at their own pace)

-          10:30 circle time

-          11:00 lunch time

-          12:00 enjoying the school yard

-          13:30 circle time

-          14:00 snack time

-          15:45 arts and crafts, reading, dancing and singing

-          Fruit is served to children who stay beyond 16:30

Once a week – visiting a library or playground or wandering, as extension of learning

Once a week – gymnastics, divided in two groups

Twice a year – excursion/field trip


»   Jobb

»   Curabitur