Grundskolan och fritids

Lingua Montessoriskola

Följ oss

Du kan även följa oss på Facebook: www.facebook.com/linguamontessori

Vår skolaVår grundskola har sina lokaler på ovanvåningen. Det är en svensk montessorigrundskola, med extra inriktning på engelska. Franska och spanska finns oftast på förskola och fritids och läses som språkval i åk 6.


Vi har tillstånd för F-6 och kommer, när vi är fullt utbyggda, att ha 140 elever i åldersblandade klasser.


En montessoriskola har alltid klasser med blandade årskurser, så även vi. Då vi fortfarande är under uppbyggnad kommer klassindelningen att se lite olika ut från år till år beroende på elevtillströmningen. Rektor och lärare organiserar klasserna och dess indelning i samråd, i syfte att säkerställa en god kvalitet på undervisningen och trivseln bland eleverna. Läsåret 19/20 har vi 105 elever fördelade i fem ålderblandade klasser.


Fritids har samma öppettider som förskolan, dvs 6.00 - 17.30, men dessa tider kan förändras i samråd med föräldrarna och deras behov. På morgonen börjar skoldagen 8.15 med rörelse utomhus, och innan dess finns möjlighet till morgonfritids med frukost. Fritidsverksamheten är uppdelad på två avdelningar, i de yngre och äldre åldrarna. Detta för att på bästa sätt kunna tillgodose och möta varje barn samt utmana deras fritid på bästa möjliga sätt. 


Our elementary school has its premises upstairs. It is a Swedish Montessori elementary school with an extra focus in English. French and Spanish are usually spoken at preschool and after school care and even as elective subjects in Grade Six.


During the 19/20 academic year, we have 105 students divided into five age-mixed classes. We are licensed for F-6 and we can accommodate 140 students in age-mixed classes. A Montessori school has always classes with mixed grades, so do we. The class divisions will look a little different from year to year depending on the students’ influx. To ensure quality of teaching and well-being among students, the principal carefully consult the teachers regarding the division of classes.


In the morning, the school day starts at 8:15 with an outdoor activity. Breakfast is provided for students who come early (depending on parent’s need/work schedule). Breakfast is served between 6:00-7:30. This is followed by some activities arranged by the afterschool personnel. The afterschool care closes at 17.30, the same time with the preschool. The afterschool is divided into two departments, according to ages- younger and older. This is in order to best meet every child’s need, moreover challenge their creativity in the best possible way. 

»   Jobb

»   Curabitur