Köanmälan

Lingua Montessoriskola

Följ oss!

Du kan även följa oss på Facebook: www.facebook.com/linguamontessori

Köanmälan


Information om vår kö


Vi tar in barn och elever enligt ködatum. Vi tillämpar syskonförtur samt  Montessoriförtur.


Antagningen till grundskolan sker i december/januari varje år, därefter tas elever endast in om det finns platser i klasserna.


Antagnigen till förskolan sker i mars/april varje år, därefter tas barn endast in om det uppstår lediga platser.


Tänk på att det är en separata köer till förskolan och skolan.  Barn som går i vår förskola däremot har förtur till grundskolan.


Förskolan och skolan är öppen för alla barn, oavsett språkbakgrund. Våra öppettider för förskolan och fritids  är för närvarande 07.00  - 17.30. Förskolan och fritids kan öppna kl 06.00 efter särskild förfrågan.


Anmälan till förskolan görs via denna länk


Anmälan till grundskolan (inkl förskoleklass) görs via detta länk. 


»   Jobb

»   Curabitur