Läsår och ledigheter

Lingua Montessoriskola

Följ oss

Du kan även följa oss på Facebook: www.facebook.com/linguamontessori

Läsårstider och ledigheterLäsåret 2019/2020


Vårterminen 2020


Onsdag 8 januari - fredag 12 juni (98 skoldagar)


Lovdagar (fritids och förskola öppet vid behov)
17 - 21 februari (sportlov)
6-9 april (påsklov)


Utvecklingsdagar (skolan, fritids och förskola stängt)
7 januari, 2 mars


Kompensationsledigt för 6 juni (skolan, fritids och förskola stängt)
22 maj (klämdag, Kristi him)


Totalt antal skoldagar 178


Läsåret 2020/2021


Höstterminen 2020


Måndagen den 17 augusti – fredagen den 18 december 2020. 

Planeringsdagar hela huset 17 och 18 augusti

Skolstart 19 augusti

Lärarna börjar jobba 12 juni


Totalt 83 skoldagar (18 veckor).


Vårterminen 2021


Torsdagen den 7 januari – fredagen den 11 juni 2021. 

Skolavslutning 11 juni 2021

Totalt 95 skoldagar (23 veckor).

Totalt antal skoldagar 178 dagar.Lovdagar 2020/2021


Gemensamma utvecklingsdagar (lediga dagar för eleverna)*


26 oktober – 30 oktober 2020 (5 dagar)

16 november 2020 (måndag) 

22– 26 februari 2021 (5 dagar)

7 januari 2021(torsdag)

8 januari 2021 (fredag)

29 mars – 1 april 2021 (4 dagar)

8 mars 2021 (måndag) 

14 maj 2021 (1 dag)

 

 

 Information om elevernas skolplikt och möjlighet till ledighet


Bakgrund

Skolans skyldighet är att tillgodose elevernas rätt till utbildning enligt gällande riktlinjer och styrdokument. För att vi ska kunna fullgöra vårt utbildningsuppdrag ska eleverna vara i skolan enligt skolplikten.

 

Nuläge

I samband med den nya skollagen 2010 skärptes synen på elevernas möjlighet till ledighet från skolan. Detta kom till då lagstiftaren under tid sett en tendens till att man i skolan vid allt fler tillfällen behövt ta ställning till vårdnadshavares önskemål om rekreationsresor/semester under läsåret. För den enskilde eleven blir det ett avbrott i studierna, viktiga undervisningsmoment missas och kontinuiteten går förlorad. I viss mån påverkas även hela gruppen.

 

Undersökning efter undersökning visar att elevernas måluppfyllelse minskar och att kunskapsnivån sjunker. Elevernas läsår omfattar 178 av årets 365. Resterande dagar bedöms tillgodose elevernas behov av rekreation och vila.

 

Riktlinjer enligt gällande Skollag

Vi beviljar därför endast ledighetssökningar som är inom ramen för gällande Skollag. Eleven kan befrias från undervisningen om särskilda skäl föreligger. Enskilda angelägenheter kan även vara skäl för beviljande av ledighet. Synnerliga skäl är när behov utöver det vanliga föreligger.

 

Vanliga semesterresor ryms oftast inte inom ramen för de skäl som ligger till grund för befriande från skolplikten.

 

All frånvaro som inte anmäls av vårdnadshavarna eller om eleven av andra skäl uteblir från undervisningen kommer att dokumenteras som ogiltig frånvaro. Vi ber er i detta sammanhang även tänka på att skoldagen börjar kl 8.15, och att all ankomst efter det är att betrakta som sen ankomst.

 

Vi har förståelse för att det här innebär ibland knepiga förutsättningar för er som vårdnadshavare. Vår tro är ändå att vi har en gemensam syn på att skolan är viktig!Rektor


»   Jobb

»   Curabitur